preview
Loading
Loading...

bilkamed - Билколечение

С билката може да се излекуват и най-страшните, дори приети за нелечими заболявания. Повечето рецепти в нашият каталог са създадени по стари, български и изпитани рецепти. Ние се надяваме да продължим тази многовековна българска традиция - ПРИРОДОЛЕЧЕНИЕТО

Билки

От високите дървета през тревистите видове до морските водорасли, растенията играят решаваща роля в поддържането на живота на човека и животните на Земята. Чрез фотосинтезата те превръщат слънчевата светлина в химическа енергия и поемат въглеродния двуокис. При този процес те повлияват температурата на въздуха, тъй като въглеродния двуокис в атмосферата действува като изолатор, който спира отделянето на топлината в пространството. Друга важна роля растенията играят във водния цикъл на планетата. 

Име възходящ
Билки
Цена
Филтрирай

Сортирай по:

Име възходящ

Избери категория:

Билки

Цена:

Метличина обикновена, синчец, горка Centaurea cyanus L.
 
Детайли
Мехунка, добриче, лазарово цвете, цървеница Physalis alkekengi L.
 
Детайли
Мечо грозде, дива боровинка Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
 
Детайли
Мокреш, друмче, пореч, поточарка Nasturtium officinalis R. Br.
 
Детайли
Момина сълза Convallaria majalis L. !
 
Детайли
Мораво рогче, главница, намел, рогалка Claviceps purpurea Tulasne !
 
Детайли
Морски пелин, глистна трева Artemisia maritima L. var. maritima !
 
Детайли
Мъжка папрат, противоглистна папрат Nephrodium filix - mas (L). Rich. !
 
Детайли
Нар Punica granatum L.
 
Детайли
Невен Calendula officinalis L.
 
Детайли
Няколко думи за това, как се събират, сушат, съхраняват и използват. Herbs
 
Детайли
Овчарска торбичка Capsella bursa-pasioris (L.) Medic.
 
Детайли
Огнивче обикновено, видовиня Anagallis arvensis L. !
 
Детайли
Омайниче градско, зайча стъпка, смърдушка Geum urbanum L.
 
Детайли
Орех Juglans regia L.
 
Детайли
Офика, самодивско дърво, калина, меко дърво Sorbus aucuparia L.
 
Детайли
Очанка лечебна, очемилка Euphrasia officinalis L. (Е. rostkoviana Hayhne)
 
Детайли
Очиболец лечебен, бутурак, планински очиболец Potentilla tormentilla Neck. (P. erecta Rauschel)
 
Детайли
Пача трева обикновена, пачина, кокоша трева Polygonum aviculare L.
 
Детайли
Паче гнездо, винче, айважива, алкана бояджийска Alkanna tinctoria (L.) Tausch.
 
Детайли
Пелин обикновен, бял пелин Artemisia absinthium L. !
 
Детайли
Перуника градинска, замбак, патета, пеперуга Iris germanica L., бяла перуника - Iris florentina L.
 
Детайли
Пипериче водно, маясълче Polygonum hydropiper L. [Persicaria hydropiper (L.) Opiz].
 
Детайли
Пирей пълзящ, пир Agropyrum repens (L.) P.B.
 
Детайли
Пирински чай, македонски чай, миризлив бурен Sideritis scardica Griseb.
 
Детайли
Повет, бяла лоза, павет, скребър Clematis vitalba L. !
 
Детайли
Поветица обикновена, полска поветица, слачец, полско телеграфче Convolvulus arvensis L. !
 
Детайли
Подбел, марта Tussilago farfara L.
 
Детайли