preview
Loading
Loading...

bilkamed - Билколечение

С билката може да се излекуват и най-страшните, дори приети за нелечими заболявания. Повечето рецепти в нашият каталог са създадени по стари, български и изпитани рецепти. Ние се надяваме да продължим тази многовековна българска традиция - ПРИРОДОЛЕЧЕНИЕТО

Костите в човешкото тяло

Костите в човешкото тяло

В човешкото тяло съществуват над 200 кости. В себе си съдържат елементи от всички видове тъкани. Свойства: еластичност - органична съставка, твърдост - неорганични соли. (междкл. в-во)

Съществуват два вида костно вещество което зависи от подреждането на костните пластини Във всяка кост се съдържа и от двата вида (платни и гъбесто в-во). Най-горната покривка на костите се нариача надкостница, която е изградена от съединителна тъкан (богата на нервни влакна и кръвоносни съдове).

В зависимост от функциите, формата и устройството костите биват тръбести, гъбести и плоски.
- Тръбести кости: Устройство: гъбесто костно в-во, плътно костно в-во, костен канал, надкостницаставна повърхност, ставна пластинка. Служат като движещи лостове от заловените за тях скелетни мускули. Според формата си тръбестите кости се делят на къси и дълги. Къси - длан и пръсти, предната част на ходилото. Те образуват комплекси които осигуряват здравина и подвижност
Дълги - ръце, крака - като всяка дълга кост има средна част и тяло - в двата си края. Тялото прилича на цилиндър (изградено от плътно костно в-во което образува канал, изпълнен с костен мозък). В краищата си дългите тръбести кости са изградени от гъбесто костно в-во в чиито кухини също има костен мозък. Част от костния мозък (червн) пожълтява поради натрупване на мастни клетки и губи кръвотворната си функция когато индивида израсне.
- Гъбести кости: (дълги и къси) Състав от гъбесто костно в-во покрито от плътно костно в-во.
Къси - задната част на ходилото, прешлени, китки.
Дълги - ребра и гръдна кост.
- Плоски кости - черепен покрив, лопатка, тазова кост. Плоските кости са изградени от две пластинки плътно костно в-во и гъбесто из между тях.

Развитие и растеж: Костите се образуват постепенно. Нарастват на дебелина и дължина.
- Нарастването на дебелина става като надкостницата образува костно в-во. Заедно с това поради разрушаване на старото костно в-во откъм от към кухината - каналът на костите се уголемява.
- нарастването на дължина става като хрущялните пластинки м-у тялото и краищата на дългите кости постепенно се заместват от костното в-во. Спират да растат когато се изчерпи хрущялната пластинка.

Свързване: Чрез срастване, чрез шев, чрез хрущялна тъкан и ставно.
- Срастване - функционално неподвижно свързване (костите на черепа и тазовите клетки). Краищата на някои черепни клетки са назъбени и се съчетават като образуват шев.
- Хрущялно - функционално неподвижно свързване (ребра, гръдна кост, телата на прешлените посредством хрущялни дискове). Хрущялната тъкан може да премине в костна, както става при 5те кръсцови прешлена - кръсцова кост. Тазовите кости от срастване на хълбочна, седалищна и стомашна се образуват по същият начин.
(Ако има кухина в средата на хрущялната пластинка - има възможност за разместване на костите една спрямо друга. Нарича се полуподвижно свързване.)

Всяка става има 3 задължителни елемента: ставна капсула, повърхност - покрити със ставен хрущял, ставна кухина. Ставните повърхности са гладки. Могат да са изпъкнали (ставна глава) или вдлъбнати (ставна ямка). Ставна капсула е пластинка която придържа ставните повърхности една към друга. Ставна кухина е пространство м-у ставните повърхности, херметически затворено от ставната капсула. Пълна е с течност и така намалява триенето м-у ставите и улеснява нейното движение. Ставите имат и допълнителни елементи: ставни връзки, хрущялни плочки, хрущялни пръстени. Най-подвижните стави са раменната и тазобедрената - сферични. Най-слабо подвижни са междукъстната и тазовите кости.

Още: Калций